Servicii

Serviciile noastre

Iată ce putem face pentru tine.

Cadastru

Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ.

  • Intabulări
  •  Lotizări
  • Alipiri
  • Actualizări

Topografie

Topografia se ocupă cu efectuarea de măsurători asupra unor suprafețe de teren, unități cadastrale, forme de relief ori a altor elemente, cu studiul metodelor de măsurat, precum și cu analiza instrumentarului și aparaturii necesare desfășurării activităților.

  • Suport topografic (Certificat de Urbanism, Autorizatii de construire, P.U.Z., P.U.D., P.U.G.)
  •  Trasări (limite imobile, axe constructii, cota 0 etc.)

Sisteme Informatice Geografice

Acest sistem e utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat.

  •  Hărți tematice
  •  Elemente de infrastructură înglobate într-o singură bază de date

Lucrări de infrastructură

Infrastructura este fundamentală pentru sănătatea și funcționarea unei comunități, fiind descrisă deseori drept componentă fizică a unui sistem intercorelat ce oferă servicii și facilități esențiale pentru a permite, susține și îmbunătăți stilul de viata al societății.

  •  Căi de comunicație (drumuri, căi ferate)
  •  Rețele de apă, canalizare, electrice, telecomunicații

Evaluări bunuri imobile

Evaluarea bunurilor imobile reprezintă un serviciu profesional, o activitate realizată de o echipă de specialiști cu pregatire în domeniul evaluării bunurilor imobile.

Asistență imobiliară

Vizionare și Consultanță Gratuită.

Anunțuri 100% verificate și fotografii reale și actualizate